ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ДРІАДА 1

Дріада 1
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Науково-виробнича фірма  „Дріада". Сорт внесений в Державний реєстр сортів рослин на 2004 рік.

Біологічні особливості:
  Ранньостиглий. Зимостійкість висока.  Має високу посухо- і жаростійкість. Стійкий до вилягання, осипання зерна. Характеризується польовою стійкістю до бурої іржі, борошнистої роси, летючої сажки, септоріозу, фузаріозу колосу.

Господарські властивості:
  Дріада 1 є універсальним сортом, який призначений для використання в  неполивному землеробстві по різних попередниках, а також в умовах зрошення. Урожайний потенціал сорту високий - понад  100 ц/га, гарантована прибавка 12,2 ц/га.
Хлібопекарські показники зерна добрі та відмінні. Сорт відноситься до сильних пшениць. Вміст білка в зерні 14,4%, клейковини 30,5 %, ІДК 60, об'єм хліба 1120 мл.

За вмістом білка в зерні, вмістом клейковини в борошні, якістю клейковини, силою борошна, хлібопекарськими якостями Дріада 1 не поступається національному стандарту - Альбатросу одеському, який відноситься до сильних пшениць.

Агротехнічні вимоги:
Сорт Дріада 1 має високий урожайний потенціал,але разом 3 тим забезпечує високі і сталі урожаї на середніх і низьких агрофонах. Рекомендується вирощувати по різних попередниках у всіх екологічних зонах України. Норма  висіву 4,5-5,0  млн. схожих насінин на гектар в оптимальні для кожної зони строки.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ЯРОСЛАВНА

Ярославна
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
НВФ «Дріада, ЛТД», Херсонський державний аграрний університет. Сорт внесений до державного реєстру сортів рослин України з 2010 року.

Біологічні ознаки:
Різновид лютесценс. Колос безостий білий, циліндричний. Середньоранній. Вегетаційний період 272 – 278 днів. Висота рослин 95 – 99 см. Стійкий до вилягання (6 – 8 балів). Зимостійкість та посухостійкість висока (8 балів). Стійкість до основних хвороб (борошниста роса, бура іржа, фузаріозу, кореневих гнилей) висока – 9 балів.

Господарські властивості:
Сорт високопродуктивний, за рахунок високої кущистості і добре озерненого колосу. За даними держкомісії середня урожайність за роки випробувань по зоні Степу складала 71,4ц/га, Лісостепу – 71,7 ц/га. Відрізняється підвищеними показниками якості зерна. Вміст білку -12,7 – 13,4 %, клейковини 28,5 – 29,5 %, сила борошна 380 – 460 о. а., об’єм хліба 1400 – 1450 см³.

Агротехнічні вимоги:
Для одержання високої врожайності з добрими показниками якості зерна слід розміщувати по кращих попередниках та вирощувати за інтенсивною технологією. Висівати в оптимальні для кожної зони строки. Норма висіву 4 – 4,5 млн. схожих зерен на гектар.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — АРАБАТКА

Арабатка
Пшениця м'яка озима

Оригінатор:
Товариство з обмеженою відповідальністю НВФ "Дріада, ЛТД"

Сорт знаходиться на державному випробуванні з 2016 року.

Біологічні особливості:
Сорт степового екотипу, інтенсивний, середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду ярої форми 98-113 діб, озимої форми на рівні стандартних сортів у т.ч. протягом 35-40 діб відбувається налив зерна, посухостійкість вище середньої, стійкість до вилягання висока. Висота рослин 75-95 см. колос білий, не опушений, безостий з остювидними відростками 15-20 мм, довжина 8-10 см, середньої щільності, циліндричний. Зерно червоне, маса 1000 зерен до 40 г і вище.

Для сорту характерний більш рівномірний розподіл накопичення сухої речовини за фазами наливу зерна. При цьому цей сорт може ефективно використовувати сприятливі умови (зрошення) для наливу зерна в кінці вегетації. У порівняні зі стандартними сортами не уражується летючою та твердою сажкою. Має високу стійкість до бурої і стеблової іржі борошнистої роси, підвищену стійкість до шведської та гессенської мухи.

Господарські властивості:
За даними конкурсного сортовипробування сорт Арабатка в ярій формі при урожаї стандарту Недра на зрошенні 3,86 т/га мав додаток 0,46 т/га. При осінній сівбі за оптимальних строків посіву урожай сорту Арабатка був на рівні стандарту Міссія одеська, а при пізніх строках сівби (друга декада жовтня- друга декада листопада) на зрошенні додаток врожаїв порівнянні зі стандартом був 0,62 т/га. Максимальний урожай зерна в дослідах складав 8,1 т/га при зрошенні.

За основними ознаками якості сорт Арабатка відноситься до сильної пшениці.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, СОРТ — ЩЕЛКУНЧИК

Щелкунчик
Соняшник

Оригінатор:
ТОВ Науково – виробнича фірма «Дріада, ЛТД». Занесений до переліку сортів рослин , перспективних для поширення в Україні у 2012 році.

Господарські та біологічні характеристики:
Новий ранньостиглий сорт соняшнику кондитерського напрямку використання. Вегетаційний період 107-110 днів. Потенційна урожайність – 3,4 т/га, олійність 43- 45%, лушпинність 22-24%. Технологічний, з рівномірним дружним цвітінням і визріванням. За умов якісного насінництва, вирівняний по висоті. Відмінністю  сорту є високе запліднення насіння навіть за непрятливих погодних умов. Має генетичну зумовлену стійкість до вовчка та несправжньої борошнистої роси. Толерантний до фомопсису.

Апробаційні ознаки:
Висота стебла 180-190 см, кошик опуклий, пониклий, крупніше середнього розміру. Маса 1000 сім’янок 120-130 г.

Агротехнічні вимоги:
Рекомендована густота стояння в зонах достатнього зволоження - 30-34, недостатньо зволоження – 20-25 тис. рослин /га. Строки посіву оптимальні для кожної зони. При вирощуванні без осіннього внесення добрив необхідно обов’язково внести  перед сівбою (N10 P10).

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, СОРТ — УНІВЕРСАЛ

Універсал
Соняшник однорічний

  Оригінатор.  ТОВ Науково – виробнича фірма «Дріада, ЛТД» (м. Херсон). Занесений до переліку сортів рослин , перспективних для поширення в Україні у 2012 році. 

  Господарські та біологічні характеристики. Новий ранньостиглий  сорт соняшнику, відноситься до  середньоранній групі. Вегетаційний період 107-110 днів. Олійність 43- 45%. Сорт  стійкий до  заразихи та несправжньої борошнистої роси, іржі. Відноситься стійким до гнилі.  Семена не обсипаються при переростанні.  За роки конкурсного дослідження середня врожайність  сорта становить 2 т/га, що на 10% вище за стандарт. Особливо доцільно  використовувати сорт  в регіонах з виродженим дефіцитом вологозабезпеченості (південих та південно – східних  областях України). При достатньої кількості волгозабеспеченності посівів сорт може давати крупноплодне насіння. 

  Апробаційні ознаки. Висота стебла 165-180 см, кошик опуклий. При достатньої кількості волгозабеспеченності маса 1000 сім’янок  перевищує 100 г ( досягає до 150г.) 

  Агротехнічні вимоги. Перевага сорту Універсал  у ранніх строках посіву. Оптимальна густота у зоні Південної степи 25-30 тис. Рослин на га, при достатньої вологозабезпеченості 37-42 тис. рослин/га.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, ГІБРИД — СЛАВСОН

Славсон
Простий міжлінійний гібрид соняшника

Оригінатор: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН (р. Харків), Селекційно-генетичний інститут НЦСС (р. Одеса). Внесений в Державний реєстр сортів рослин у 2012 році, для вирощування в зоні Степу та Лісостепу України.

Апробаційні ознаки: Висота рослин – 165 см; кошик випуклої форми, діаметром до 24 см; лузжистостью – 21%; панцирность – 99,8%; маса 1000 насінин – 60-62 г: вміст жиру в насінні – 49,9%.

Біологічні особливості: Ранньостиглий гібрид, тривалість вегетаційного періоду 97-100 днів. Гібрид стійкий до вилягання і осипання, ураження хворобами незначне. Досить стійкий до посухи.

Господарські ознаки: Середня урожайність за роки випробування в зоні Степу – 27,8 ц/га, Лісостепу – 30,1 ц/га, Потенційна врожайність – 40 ц/га.

Особливості технології вирощування: Рекомендована густота до збирання в зоні достатнього зволоження 55-60 тис. рослин/га, недостатнього - 30-35 тис. рослин/га.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

САФЛОР, СОРТ — ЛАГІДНИЙ

Лагідний
Сорт сафлору красильного

Оригінатор:
Інститут олійних культур НААН, ТОВ Науково-виробнича фірма «Дріада, ЛТД». Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2011року, рекомендується для вирощування на півдні України.

Біологічні ознаки:
Висота рослин до 92см. Вегетаційний період – 110 днів. Квітки рослини сорту червоно-оранжеві. Рослина має закруглені верхні листя без зазублення по краю листкової пластинки. Колючки відсутні, тільки в окремі дуже посушливі роки може спостерігатися наявність колючок по одній на кожному листку, які огортають кошик. Листя звичайного зеленого кольору має цільнокрайну листкову пластинку. Сорт стійкий проти фузаріозу та іржі, придатний до механізованого збирання. Олійність насіння - 30%, маса 1000 шт. насінин – 46г.

Господарські ознаки:
Сафлор Живчик не боїться приморозків, тому сіяти його необхідно якнайраніше в строки на рівні з яровими зерновими, або льоном олійним. Посів може бути суцільний, вузькорядний, або широкорядний. Густота стояння рослин із міжряддями 45 см – 280 тис. шт./га, з міжряддями 70см -240 тис. шт/га. Врожайність сорту в сортовипробуванні - 1,6 т/га. Насіння сафлору може бути застосовано для отримання натуральних барвників, а також як сировину для виготовлення їстівної олії та на корм птахам. За загальними показниками якість насіння та олії сафлору не відрізняється від насіння та олії соняшнику, крім значного вмісту інуліну та більшої лушпинності насіння.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — КЛАРІСА – старое

Кларіса
Сорт пшениці дворучки

Оригінатор:
НВФ „Дріада, ЛТД”. Сорт внесений до державного реєстру сортів рослин України з 2014 року.

Біологічні особливості:
Сорт степового екотипу, інтенсивний, середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду ярої форми 98-113 діб, озимої форми на рівні стандартних сортів у т.ч. протягом 35-40 діб відбувається налив зерна, посухостійкість вище середньої, стійкість до вилягання висока. Висота рослин 75-95 см.

Для сорту характерний більш рівномірний розподіл накопичення сухої речовини за фазами наливу зерна. При цьому цей сорт може ефективно ви-користувати сприятливі умови (зрошення) для наливу зерна в кінці вегетації. У порівняні зі стандартними сортами не уражується летючою та твердою сажкою. Має високу стійкість до бурої і стеблової іржі борошнистої роси, підвищену стійкість до шведської та гессенської мухи.

Апробаційні ознаки:
Різновид Lutescens – колос білий, не опушений, безостий з остевидними відростками 15-20 мм, довжина 8-10 см, середньої щільності, циліндричний, у верхній частини колоса 4 колоски зближені. Зерно червоне, середнє, овальне, борозенка вузька, мілка, маса 1000 зерен до 40 г і вище. Колоскова луска яйцевидно-ланцетна, довжиною 1 см, шириною 0,5 см, нервація виражена середньо. Зубець середній, тупий, трохи зігнутий у бік плеча. Плече середнє, знизу колоса скошене. Кіль добре проявлений. Кущ прямостоячий, опушення листків слабе, восковий наліт у фазі кущіння проявляється слабо, колір листа світло-зелений.

Господарські властивості:
За даними конкурсного сортовипробування сорт Кларіса в ярій формі при урожаї стандарту Харківська 30 на зрошенні 3,86 т/га мав додаток 0,56 т/га. При осінній сівбі за оптимальних строків посіву урожай сорту Кларіса був на рівні стандарту Одеська 267, а при пізніх строках сівби (перша-друга декада жовтня) на зрошенні додаток врожаїв порівнянні зі стандартом був 0,36 т/га. Максимальний урожай зерна в дослідах складав 8,7 т/га при зрошенні.

За основними ознаками якості сорт Кларіса відноситься до сильної пшениці.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — КІРЕНА

Кірена
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Науково-виробнича фірма „Дріада". Сорт внесений в Перелік сортів рослин перспективних для поширення в Україні у 2010 році.

Біологічні особливості:
Ранньостиглий. Зимостійкість, посухо- і жаростійкість висока. Характеризується польовою стійкістю до бурої іржі, борошнистої роси, летючої сажки, септоріозу, фузаріозу колосу. Має високу стійкість до вилягання та осипання зерна.

Господарські властивості:
Сорт Кірена має універсальні властивості, може використовуватись як в неполивному землеробстві по різних попередниках, так і в умовах зрошення. Урожайний потенціал сорту високий - понад 100 ц/га, гарантована прибавка 10-15 ц/га.

Хлібопекарські показники зерна відмінні. Сорт відноситься до сильних пшениць. Вміст білка в зерні понад 14%, клейковини більш 30 %, ІДК 70, об'єм хліба >1100 мл.

За вмістом білка в зерні, вмістом клейковини в борошні, якістю клейковини, силою борошна, хлібопекарськими якостями Кірена не поступається кращім вітчизняним та закордонним сортам, таким як: Альбатрос одеський, Актер, Дріада 1, Запорука, Косовиця, ПАЛПИЧ та ін.

Агротехнічні вимоги:
Сорт Кірена має високий урожайний потенціал, але разом з тим забезпечує високі і сталі урожаї на середніх і низьких агрофонах. Рекомендується вирощувати по різних попередниках у всіх екологічних зонах України. Норма висіву 4,5-5,0 млн. схожих насінин на гектар в оптимальні для кожної зони строки, при пізніх строках норму висіву треба збільшити до 5.5-6.0 млн. схожих насінин на гектар.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ЗОЛОТОКОЛОСА

Золотоколоса
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН.
Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2006 рік.

Біологічні ознаки:
сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, середньоранній. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна в колосі. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - еритроспермум.

Якість зерна:
борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Золотоколоса містить 12,7-14,5% білка, 29,7-32,7% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1110 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2-4,5 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Господарські ознаки:
сорт для добрих господарів. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні врожаї. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) у роки випробування (2000-2004 рр.) середній урожай Золотоколосої становив 86,1 ц/га (в т.ч. 112,4 ц/га в 2004 р.), що на 20,0 ц/га перевищує урожайність національного стандарту. За 2 роки екологічного випробування на Кіровоградській державній обласній сортовипробувальній станції урожай Золотоколосої становив 82,4 та 100,9 ц/га, що перевищувало стандарт відповідно на 4,7 та 11,6 ц/га. Урожай зерна в Державному сортовивченні у 44 сортодослідах становив 52,6-117,3 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Золотоколоса до національного стандарту - 5,9-63,9 ц/га отримано у 35 сортодослідах, у т.ч. прибавки 10,0-63,9 ц/га -у 32 сортодослідах, 17 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Черкаська, Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Тернопільська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська).

Максимальний урожай сорту в 2004 році одержано в Маньківській державній сортовипробувальній станції (Черкаська область)- 117,3 ц/га та 102,2 ц/га; НДЦ «Південний» (с. Новоселиця Ульяновського р-ну Кіровоградської області)- 100,9 ц/га, а також у Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ НАН України (Київська область)- 112,4 ц/га.

У виробничих умовах високі урожаї сорту Золотоколоса отримані в Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ НАН України (Київська область)- 82,4 ц/га, Тернопільському держекспертцентрі - 83,3 ц/га, НДЦ «Південний» (Кіровоградська область)- 100,4 ц/га.

Агротехнічні вимоги:
технологія вирощування звичайна як для сортів високоінтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фол і кур.
З метою отримання високоякісного зерна необхідно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.

Норма висіву насіння - 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ