САФЛОР, СОРТ — ЛАГІДНИЙ

Лагідний
Сорт сафлору красильного

Оригінатор:
Інститут олійних культур НААН, ТОВ Науково-виробнича фірма «Дріада, ЛТД». Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2011року, рекомендується для вирощування на півдні України.

Біологічні ознаки:
Висота рослин до 92см. Вегетаційний період – 110 днів. Квітки рослини сорту червоно-оранжеві. Рослина має закруглені верхні листя без зазублення по краю листкової пластинки. Колючки відсутні, тільки в окремі дуже посушливі роки може спостерігатися наявність колючок по одній на кожному листку, які огортають кошик. Листя звичайного зеленого кольору має цільнокрайну листкову пластинку. Сорт стійкий проти фузаріозу та іржі, придатний до механізованого збирання. Олійність насіння - 30%, маса 1000 шт. насінин – 46г.

Господарські ознаки:
Сафлор Живчик не боїться приморозків, тому сіяти його необхідно якнайраніше в строки на рівні з яровими зерновими, або льоном олійним. Посів може бути суцільний, вузькорядний, або широкорядний. Густота стояння рослин із міжряддями 45 см – 280 тис. шт./га, з міжряддями 70см -240 тис. шт/га. Врожайність сорту в сортовипробуванні - 1,6 т/га. Насіння сафлору може бути застосовано для отримання натуральних барвників, а також як сировину для виготовлення їстівної олії та на корм птахам. За загальними показниками якість насіння та олії сафлору не відрізняється від насіння та олії соняшнику, крім значного вмісту інуліну та більшої лушпинності насіння.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — КЛАРІСА

Кларіса
Сорт пшениці дворучки

Оригінатор:
НВФ „Дріада, ЛТД”. Сорт внесений до державного реєстру сортів рослин України з 2014 року.

Біологічні особливості:
Сорт степового екотипу, інтенсивний, середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду ярої форми 98-113 діб, озимої форми на рівні стандартних сортів у т.ч. протягом 35-40 діб відбувається налив зерна, посухостійкість вище середньої, стійкість до вилягання висока. Висота рослин 75-95 см.

Для сорту характерний більш рівномірний розподіл накопичення сухої речовини за фазами наливу зерна. При цьому цей сорт може ефективно ви-користувати сприятливі умови (зрошення) для наливу зерна в кінці вегетації. У порівняні зі стандартними сортами не уражується летючою та твердою сажкою. Має високу стійкість до бурої і стеблової іржі борошнистої роси, підвищену стійкість до шведської та гессенської мухи.

Апробаційні ознаки:
Різновид Lutescens – колос білий, не опушений, безостий з остевидними відростками 15-20 мм, довжина 8-10 см, середньої щільності, циліндричний, у верхній частини колоса 4 колоски зближені. Зерно червоне, середнє, овальне, борозенка вузька, мілка, маса 1000 зерен до 40 г і вище. Колоскова луска яйцевидно-ланцетна, довжиною 1 см, шириною 0,5 см, нервація виражена середньо. Зубець середній, тупий, трохи зігнутий у бік плеча. Плече середнє, знизу колоса скошене. Кіль добре проявлений. Кущ прямостоячий, опушення листків слабе, восковий наліт у фазі кущіння проявляється слабо, колір листа світло-зелений.

Господарські властивості:
За даними конкурсного сортовипробування сорт Кларіса в ярій формі при урожаї стандарту Харківська 30 на зрошенні 3,86 т/га мав додаток 0,56 т/га. При осінній сівбі за оптимальних строків посіву урожай сорту Кларіса був на рівні стандарту Одеська 267, а при пізніх строках сівби (перша-друга декада жовтня) на зрошенні додаток врожаїв порівнянні зі стандартом був 0,36 т/га. Максимальний урожай зерна в дослідах складав 8,7 т/га при зрошенні.

За основними ознаками якості сорт Кларіса відноситься до сильної пшениці.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — КІРЕНА

Кірена
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Науково-виробнича фірма „Дріада". Сорт внесений в Перелік сортів рослин перспективних для поширення в Україні у 2010 році.

Біологічні особливості:
Ранньостиглий. Зимостійкість, посухо- і жаростійкість висока. Характеризується польовою стійкістю до бурої іржі, борошнистої роси, летючої сажки, септоріозу, фузаріозу колосу. Має високу стійкість до вилягання та осипання зерна.

Господарські властивості:
Сорт Кірена має універсальні властивості, може використовуватись як в неполивному землеробстві по різних попередниках, так і в умовах зрошення. Урожайний потенціал сорту високий - понад 100 ц/га, гарантована прибавка 10-15 ц/га.

Хлібопекарські показники зерна відмінні. Сорт відноситься до сильних пшениць. Вміст білка в зерні понад 14%, клейковини більш 30 %, ІДК 70, об'єм хліба >1100 мл.

За вмістом білка в зерні, вмістом клейковини в борошні, якістю клейковини, силою борошна, хлібопекарськими якостями Кірена не поступається кращім вітчизняним та закордонним сортам, таким як: Альбатрос одеський, Актер, Дріада 1, Запорука, Косовиця, ПАЛПИЧ та ін.

Агротехнічні вимоги:
Сорт Кірена має високий урожайний потенціал, але разом з тим забезпечує високі і сталі урожаї на середніх і низьких агрофонах. Рекомендується вирощувати по різних попередниках у всіх екологічних зонах України. Норма висіву 4,5-5,0 млн. схожих насінин на гектар в оптимальні для кожної зони строки, при пізніх строках норму висіву треба збільшити до 5.5-6.0 млн. схожих насінин на гектар.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ЗОЛОТОКОЛОСА

Золотоколоса
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН.
Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2006 рік.

Біологічні ознаки:
сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу, середньоранній. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна в колосі. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - еритроспермум.

Якість зерна:
борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Золотоколоса містить 12,7-14,5% білка, 29,7-32,7% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1110 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2-4,5 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Господарські ознаки:
сорт для добрих господарів. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні врожаї. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) у роки випробування (2000-2004 рр.) середній урожай Золотоколосої становив 86,1 ц/га (в т.ч. 112,4 ц/га в 2004 р.), що на 20,0 ц/га перевищує урожайність національного стандарту. За 2 роки екологічного випробування на Кіровоградській державній обласній сортовипробувальній станції урожай Золотоколосої становив 82,4 та 100,9 ц/га, що перевищувало стандарт відповідно на 4,7 та 11,6 ц/га. Урожай зерна в Державному сортовивченні у 44 сортодослідах становив 52,6-117,3 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Золотоколоса до національного стандарту - 5,9-63,9 ц/га отримано у 35 сортодослідах, у т.ч. прибавки 10,0-63,9 ц/га -у 32 сортодослідах, 17 областей України, що охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Одеська, Запорізька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, Черкаська, Вінницька, Полтавська, Чернігівська, Київська, Житомирська, Тернопільська, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська).

Максимальний урожай сорту в 2004 році одержано в Маньківській державній сортовипробувальній станції (Черкаська область)- 117,3 ц/га та 102,2 ц/га; НДЦ «Південний» (с. Новоселиця Ульяновського р-ну Кіровоградської області)- 100,9 ц/га, а також у Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ НАН України (Київська область)- 112,4 ц/га.

У виробничих умовах високі урожаї сорту Золотоколоса отримані в Дослідному сільськогосподарському виробництві ІФРГ НАН України (Київська область)- 82,4 ц/га, Тернопільському держекспертцентрі - 83,3 ц/га, НДЦ «Південний» (Кіровоградська область)- 100,4 ц/га.

Агротехнічні вимоги:
технологія вирощування звичайна як для сортів високоінтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фол і кур.
З метою отримання високоякісного зерна необхідно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.

Норма висіву насіння - 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПРОСО, СОРТ — КОНСТАНТИНІВСЬКЕ

Константинівське
Сорт проса

Оригінатор:
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН (м. Харків).
Занесений до Реєстру з 2006 року для Степової зони.

Біологічні особливості:
Різновид – aureum. Тривалість вегетаційного періоду 67-75 діб. Рослини середньорослі, стійкі до вилягання. Маса 1000 насінин 7,0 – 7,4 г. Посухостійкий, стійкий до вилягання та осипання зерна. Ураження 1,4 расами сажки слабке.

Господарські властивості:
Визріває на 10-12 діб раніш за стандартні сорти при високій продуктивності рослин. Відрізняється добрими технологічними якостями зерна і високими споживчими властивостями крупи.
Придатний до вирощування у післяжнивних та післяукісних посівах. При літніх строках посіву урожай складає 1,2-1,5 т/га. Рекомендується також у змішаних посівах із горохом та соєю для одержання високопоживної кормосуміші, збалансованої по білку та незамінних амінокислотах.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, ГІБРИД — ЕТЮД

Етюд
Соняшник, гібрид

Оригінатор:
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН. Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2005 рік для Степової та Лісостепової зони України.

Біологічні ознаки:
Триленійний гібрид, ранньостиглої групи, тривалість вегетаційного періоду 105-106 днів. Висота рослин 165-170 см. Кошик середній, випуклий, діаметром 18-22 см. Панцирність 99,5 %. Маса 1000 насінин 51-52 г.

Стійкість до вилягання та осипання висока. Толерантність до загущення висока. Має високу стійкість до несправжньої борошнистої роси. Виносливий до сірої та білої гнилей, вовчку, фомопсису. Посухостійкість висока.

Господарські ознаки:
Потенційна урожайність 4,0 т/га. Рекомендована густота перед збиранням 55 тис. рослин/га. Вміст олії в насінні 49,8-50,2%.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, ГІБРИД — ОСКІЛ

Оскіл
Гібрид соняшнику

Оригінатор:
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН, ТОВ Науково - виробнича корпорація „Степова”.
Гібрид простий міжлінійний. Рік внесення до реєстру – 2007.
Рекомендована зона вирощуванняСтеп України.

Біологічні ознаки:
Різновидність – чорновугільна. Висота рослин 160-165 см. Кошик неправильної випуклої форми, діаметром 18-22 см. Лушпинність 21,7 – 22,1%. Панцирність 99,6%. Маса 1000 насіння 58-62 г.
Група стиглості ранньостиглий, тривалість періоду „сходи – фізіологічна стиглість” до 105 діб. Стійкість до вилягання висока. Посухостійкість - висока. Стійкість до осипання- висока. Толерантність до згущення- висока. Стійкість до несправжньої борошнистої роси- висока. Стійкість до гнилей - витривалий. Стійкість до вовчка – висока.

Господарчі властивості:
Потенційна урожайність 4,09 т/га. Рекомендована густота перед збиранням 50 тис. рослин/га. Вміст олії 49,1 – 49,6%.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ЛЬОН, СОРТ — ОРФЕЙ

Орфей
Льон олійний

Оригінатор:
Інститут олійних культур УААН (м. Запоріжжя).
Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України з 2002 року для вирощування в степовій зоні України.

Біологічні ознаки:
Сорт створено мікрогаметичного добору з гібридної комбінації. Відрізняється високою стійкістю проти посухи, стійкій проти вилягання. Характеризується високою потенційною продуктивністю.

Господарські властивості:
Висота рослин 52-55 см, тривалість вегетаційного періоду 84-86 днів. Квітка синя, велика. Насіння – коричневе, маса 1000 насінин 7-9 г. Вміст олії в насінні – 44, 8 %. Урожайність – 18,0-20,0 ц/га.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ЯЧМІНЬ, СОРТ — СТАЛКЕР

Сталкер
Ячмінь для умов екстремальної посухи

Оригінатор:
Селекційно – генетичний інститут УААН. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 1997 року. На зерно.

Господарські властивості:
Урожайність у виробничих умовах до 70-75ц/га з прибавками врожаю над поширеними сортами Одеський 151 і Прерія 5-8 ц/га. Висока посухостійкість обумовлена генетично контрольним показником СОД –s2 посухо-, соле-, та кисло стійкості, який дає перевагу над іншими сортами в екстремальних умовах посухи. Стійкість до смужкового гельмінтоспоріозу й твердої сажки. Добра озерненість колоса (16-26 зерен у колосі).Велике зерно (маса 1000 зерен 50-55 г). Скоростиглий. У виробничих умовах України в степовій і лісостеповій зонах за порушених технологій вирщування по весняному обробітку грунту давав найвищі врожаї серед зернових колосових культур – до 51-53 ц/га. Разом з сортом Адапт є кращим сортом України для несприятливих умов вирощування.

Апробаційні ознаки:
Різновидність nutans. Колос дворядний, середньої довжини (7-9 см), підвищеної щільності, неламкий, звужується до вершини, солом’яно –жовтий. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Кущ напіврозлогий. Лист без опушення без опушення, вузький, темно-зелений. Висота рослин 75-100 см. Зерно велике, жовте, видовжено –овальної форми.

Агротехніка:
Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФR забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ЛЮЦЕРНА, СОРТ — СЕРАФІМА

Серафіма
Люцерна посівна

Оригінатор:
Інститут зрошуваного землеробства НААН. Занесений у Державний реєстр сортів рослин України з 2004 року. Сорт сінокісного використання. Зона розміщення Степ, Лісостеп, Полісся.

Біологічна характеристика:
Сорт відноситься до виду М. varia,сильно гібридної групи. Розетка весняного і осіннього відростання напівпрямостояча, стебла добре розгалужені, листя з піковидними опушеними прилистками, облистяність 44-49%. Висота рослин в першому укосі 83-90 см, в наступних 45-80 см. Забарвлення віночка від світло - бузкового до темно – бузкового. Китиця веретено видна - султаноподібна, середньої щильності – 6-7 квіток на 1 см. Біб має 3,0 і більше завитків з масою 1000 насінини 1,98 – 2,10 г. насіння нитковидної форми, жовтого забарвлення.

Специфічні особливості сорту:
Коренева система могутня, стержнево – розвиненого типу з добре вираженим головним коренем. Накопичує в горизонті 0-40 см фосфору 0,64 ц/га, калію 0,9 ц/га, біологічного азоту 2,4 ц/га, що рівноцінно внесенню 5-6 ц/га аміачної селітри. Толерантний до кореневих гнилей.

Виробнича характеристика:
Сорт середньостиглий, високорослий, високо пластичний, добре відростає весною та після укосів, здатний накопичувати в ґрунті 2,41 ц/га біологічного азоту. Зимостійкість висока 97,4-98,0%. Насіннєва продуктивність 2,6 – 8,3 ц/га, урожай зеленої маси 490 – 790 ц/га і сіна 122 – 175 ц/га з вмістом протеїну 20-21%, каротину 6-71 мг/100г, сапонінів 5 гем. інд; насіння – 9-10 ц/га. Відростання весною і після скошування швидке, за вегетаційний період забезпечує 4-5 укосів в умовах зрошення.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ