ЯЧМІНЬ, СОРТ — СТАЛКЕР

Сталкер
Ячмінь для умов екстремальної посухи

Оригінатор:
Селекційно – генетичний інститут УААН. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 1997 року. На зерно.

Господарські властивості:
Урожайність у виробничих умовах до 70-75ц/га з прибавками врожаю над поширеними сортами Одеський 151 і Прерія 5-8 ц/га. Висока посухостійкість обумовлена генетично контрольним показником СОД –s2 посухо-, соле-, та кисло стійкості, який дає перевагу над іншими сортами в екстремальних умовах посухи. Стійкість до смужкового гельмінтоспоріозу й твердої сажки. Добра озерненість колоса (16-26 зерен у колосі).Велике зерно (маса 1000 зерен 50-55 г). Скоростиглий. У виробничих умовах України в степовій і лісостеповій зонах за порушених технологій вирщування по весняному обробітку грунту давав найвищі врожаї серед зернових колосових культур – до 51-53 ц/га. Разом з сортом Адапт є кращим сортом України для несприятливих умов вирощування.

Апробаційні ознаки:
Різновидність nutans. Колос дворядний, середньої довжини (7-9 см), підвищеної щільності, неламкий, звужується до вершини, солом’яно –жовтий. Колоскова луска тонка, вузька, без опушення. Кущ напіврозлогий. Лист без опушення без опушення, вузький, темно-зелений. Висота рослин 75-100 см. Зерно велике, жовте, видовжено –овальної форми.

Агротехніка:
Звичайна для зони вирощування. Протруєння насіння препаратом Вітавакс 200 ФФR забезпечує повний захист рослин від хвороб і підвищення врожаїв.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ЛЮЦЕРНА, СОРТ — СЕРАФІМА

Серафіма
Люцерна посівна

Оригінатор:
Інститут зрошуваного землеробства НААН. Занесений у Державний реєстр сортів рослин України з 2004 року. Сорт сінокісного використання. Зона розміщення Степ, Лісостеп, Полісся.

Біологічна характеристика:
Сорт відноситься до виду М. varia,сильно гібридної групи. Розетка весняного і осіннього відростання напівпрямостояча, стебла добре розгалужені, листя з піковидними опушеними прилистками, облистяність 44-49%. Висота рослин в першому укосі 83-90 см, в наступних 45-80 см. Забарвлення віночка від світло - бузкового до темно – бузкового. Китиця веретено видна - султаноподібна, середньої щильності – 6-7 квіток на 1 см. Біб має 3,0 і більше завитків з масою 1000 насінини 1,98 – 2,10 г. насіння нитковидної форми, жовтого забарвлення.

Специфічні особливості сорту:
Коренева система могутня, стержнево – розвиненого типу з добре вираженим головним коренем. Накопичує в горизонті 0-40 см фосфору 0,64 ц/га, калію 0,9 ц/га, біологічного азоту 2,4 ц/га, що рівноцінно внесенню 5-6 ц/га аміачної селітри. Толерантний до кореневих гнилей.

Виробнича характеристика:
Сорт середньостиглий, високорослий, високо пластичний, добре відростає весною та після укосів, здатний накопичувати в ґрунті 2,41 ц/га біологічного азоту. Зимостійкість висока 97,4-98,0%. Насіннєва продуктивність 2,6 – 8,3 ц/га, урожай зеленої маси 490 – 790 ц/га і сіна 122 – 175 ц/га з вмістом протеїну 20-21%, каротину 6-71 мг/100г, сапонінів 5 гем. інд; насіння – 9-10 ц/га. Відростання весною і після скошування швидке, за вегетаційний період забезпечує 4-5 укосів в умовах зрошення.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — АРАБАТКА

Арабатка
Пшениця м'яка дворучка

Оригінатор:
Товариство з обмеженою відповідальністю НВФ „ Дріада, ЛТД».

Сорт знаходиться на державному випробуванні з 2016 року.

Біологічні особливості:
Сорт степового екотипу, інтенсивний, середньостиглий. Тривалість вегетаційного періоду ярої форми 98-113 діб, озимої форми на рівні стандартних сортів у т.ч. протягом 35-40 діб відбувається налив зерна, посухостійкість вище середньої, стійкість до вилягання висока. Висота рослин 75-95 см. колос білий, не опушений, безостий з остювидними відростками 15-20 мм, довжина 8-10 см, середньої щільності, циліндричний. Зерно червоне, маса 1000 зерен до 40 г і вище.

Для сорту характерний більш рівномірний розподіл накопичення сухої речовини за фазами наливу зерна. При цьому цей сорт може ефективно використовувати сприятливі умови (зрошення) для наливу зерна в кінці вегетації. У порівняні зі стандартними сортами не уражується летючою та твердою сажкою. Має високу стійкість до бурої і стеблової іржі борошнистої роси, підвищену стійкість до шведської та гессенської мухи.

Господарські властивості:
За даними конкурсного сортовипробування сорт Арабатка в ярій формі при урожаї стандарту Недра на зрошенні 3,86 т/га мав додаток 0,46 т/га. При осінній сівбі за оптимальних строків посіву урожай сорту Арабатка був на рівні стандарту Міссія одеська, а при пізніх строках сівби (друга декада жовтня- друга декада листопада) на зрошенні додаток врожаїв порівнянні зі стандартом був 0,62 т/га. Максимальний урожай зерна в дослідах складав 8,1 т/га при зрошенні.

За основними ознаками якості сорт Арабатка відноситься до сильної пшениці.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — КОХАНА

Кохана
Озима пшениця

Оригінатор:
Інститут землеробства південного регіону УААН, Науково-виробнича фірма „Дріада".

Господарські та біологічні характеристики: Сорт інтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах на неполивних і зрошуваних землях. Урожайний потенціал 90 - 95 ц/га. Вегетаційний період у середньому 276 днів. Короткостебловий сортотип. Маса 1000 зерен 43-44 г. Стійкість до вилягання висока - 5 балів. Посухостійкість висока, зимостійкість - вище середньої. Ураженість хворобами ( в %): борошнистою росою - 7; бурою іржею - 5,5; кореневими гнилями - 3,0; септоріозом - 1,5; сажкою - 0,0.

Якість зерна:
натура 785 г/л, склоподібність 93,0, вміст білка у зерні -14,1%; клейковини у борошні 31,2%; об'єм хліба із 100г борошна - 680 мл; загальна хлібопекарська оцінка - 4,9 балів. Сильна пшениця.

Апробаційні показники:
Форма куща в період кущіння -напівпрямостояща. Опушення листка у період кущіння слабкий; колір листка темнозелений; листки крупні. Колос остистий, білий, крупний. Колоскова луска: форма - овально-ланцетна; довжина 8,3см.; нервація незначна; зубець - ледь зігнутий, гострий; характер плеча - пряме, довжина 2,1мм, кіль - чітко виражений, гострий. Остюки: довжина - 7,5см, зазублені, білі. Зернівка: об'єм середній, основа - гола, форма - яйцеподібна, колір - червоний, боріздка - не глибока, забарвлення фенолом темне.

Агротехнічні вимоги:
Сорт доцільно висівати по кращих попередниках. Добре реагує на підвищення агрофону та зрошення. Строки сівби та норми висіву насіння загальноприйняті для зони вирощування.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ЗИМОЯРКА

Зимоярка
Озима пшениця

Оригінатор:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла УААН.
Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2007 рік для вирощування у лісостеповій зоні України. Заслуговує на впровадження також в зонах Степу та Полісся. Сорт поєднує два типи розвитку: озимий та ярий і є двуручкою.

Біологічні ознаки:
середньорослий, інтенсивного типу, середньостиглий. Вегетаційний період - 273-297 днів. Має середню морозостійкість. Стійкий до посухи, вилягання, ураження борошнистою росою, бурою листковою іржею та фузаріозом. Сорт Зимоярка стійкий до вірусних хвороб. Стійкий до осипання зерна, стікання та проростання зерна в колосі. Різновидність лютесценс.

Якість зерна:
борошномельні та хлібопекарські властивості добрі та високі. Висока якість зберігається в умовах високої зволоженості. Зерно Зимоярки містить 13,8-14,6% білка, 28,1-31,8% сирої клейковини, сила борошна 296-359 а.о., об'єм хліба із 100 г борошна 1050-1130 мл, загальна оцінка хлібопекарських властивостей 4,2-4,5 бала. Сильна пшениця.

Господарські ознаки:
сорт високоврожайний інтенсивного типу. За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) за роки конкурсного випробування (2004-2006 рр.) урожай Зимоярки становив 68,3-84,4 ц/га як озима форма, 42,2-55,0 ц/га як яра форма, що перевищувало урожайність сортів стандартів Альбатрос одеський та Колективна 3 на 4,6-34,3 ц/га.

Урожай зерна сорту Зимоярка в державному сортовивченні (2005-2006 рр.) в 34 сортодослідах становив 50,5-94,4 ц/га.
Суттєві прибавки урожаю сорту Зимоярка до національного стандарту -4,6-11,1 ц/га - отримано у 20 сортодослідах 11 областей України (Чернігівській, Львівській, Київській, Івано-Франківській, Житомирській, Волинській, Рівненській, Чернівецькій, Полтавській, Вінницькій та Тернопільській областях), у т.ч. прибавки 10,0-11,1 ц/га в 5 сортодослідах у Львівській, Київській та Тернопільській областях.

Максимальні урожаї сорту - 94,4 та 85,6 ц/га - отримано у випробуваннях по різних попередниках (кращому та гіршому) у Миргородській державній сорто­випробувальній станції Полтавської області та 90,8 ц/га в НДЦ «Сорт» Київської області в 2005 році. Високі врожаї сорту Зимоярка - 81,6 та 84,0 ц/га - отримано в 2006 році в Центрі сортознавства і сортовивчення (м. Біла Церква Київської області) та 81,9 ц/га на Кіровоградській ДСС (с. Новоселиця Ульяновського р-ну Кіровоградської області), що достовірно перевищує національні стандарти.

У виробничому випробуванні 2006 року в господарстві ТОВ НВА «Перлина Поділля» Хмельницької області отримано урожай Зимоярки 69,0 ц/га як озимої форми та 64,0 ц/га як ярої.

Агротехнічні вимоги:
сорт можна використовувати як в підзимньому, так і весняному посіві. Специфічним для цього сорту є необхідність посіву у пізні, але оптимальні для озимої пшениці строки (як озима форма) та дуже рано навесні (як яра форма). Ранні посіви осінню призводять до переростання сходів та їх вимерзання. Решта агротехнічних вимог є типовими для озимих та ярих пшениць. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити ранньовесняне підживлення по мерзлоталому ґрунту та внесення добрив на бідних ґрунтах з осені (до чи після посіву), проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур. Норма висіву насіння 5,5-6,0 млн схожих зерен на 1 га. При весняному посіві норму висіву треба дещо збільшити. Оптимальними попередниками є чисті та зайняті пари, однорічні трави та горох.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, ГІБРИД — БОНД

Бонд
Гібрид Соняшнику

Оригінатор:
Фірма «КволітіКропс», Румунія, ТОВ «НВТ «Насіння».
Внесений в Державний реєстр сортів рослин на 2011 рік.

Вегетаційний період:
Середньоранній гібрид.Вегетаційний період 110-115 днів.

Характеристика рослин:
Висота рослин 140 - 157 см. Кошик середньо крупний, у фазі дозрівання з боку насіннєвої маси має опуклу форму.

Характеристика насіння:
Насіння середнього розміру, чорного кольору з ледь помітними сірими смугами. Вміст олії в насінні 49-51 %.

Стійкість до хвороб і шкідників:
Гібрид генетично стійкий до іржі (Puccinia helianthi), та пероноспорозу. Стійкий до 5-ти рас вовчка (Orobanchecumana). Толерантний до фомопсису (PhomopsisDiaporthehelianthi),до сірої і білої гнилі (Sclerotiniasclerotiorum). Стійкий до ураження соняшникової молі (Homoeosoma nebulella).

Сприйнятливість до умов зовнішнього середовища:
Гібрид має високу стійкість до повітряної та ґрунтової посухи. Рекомендовано до вирощування в зоні Лісостепу та Степу.

Оптимальна густота на період збирання: 45-50 тис. рослин на 1 га. Потенційна врожайність – 4,5 т/га.

Особливості гібриду:
Гранстаростійкий.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОНЯШНИК, ГІБРИД — ФОРВАРД

Форвард
Соняшник

Оригінатор:
Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Рік внесення до реєстру 2008. Зона вирощування Лісостеп і Степ.

Біологічні ознаки:
Простий міжлінійний гібрид. Різновидність темно смугаста. Листок середнього розміру світло – зеленого кольору, верхівка загострена. Стебло висотою 180 – 187 см, опушеність верхівки слаба. Кошик злегка випуклої форми, діаметром 16 – 20 см. Сім’янка за формою вузько яйцеподібна, чорного кольору з слабким сірими смужками по краях. Лушпинність 22,0 - 22,5 %. Панцирність 99,7%. Маса 1000 насінин 59 – 60 г.

Господарські властивості:
Середньоранній, тривалість періоду сходи – фізіологічна стиглість до 108 діб. Відрізняється генетично зумовленою високою стійкістю до вилягання, осипання, несправжньої борошнистої роси, гнилей та вовчка. Посухостійкий. Толерантний до згущення. Потенційна урожайність - 4,36 т/га. Вміст олії в насінні 49,2 – 49,8%.

Агротехнічні вимоги:
Рекомендована густота перед збиранням 45 – 50 тис. рослин/га. Вихід кондиційного насіння 65 %. Урожайність материнської форми 1,81 – 2,12 т/га. Батьківські лінії на ділянках гібридизації висіваються в один строк.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — ЯРОСЛАВНА

Ярославна
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
НВФ «Дріада, ЛТД», Херсонський державний аграрний університет. Сорт внесений до державного реєстру сортів рослин України з 2010 року.

Біологічні ознаки:
Різновид лютесценс. Колос безостий білий, циліндричний. Середньоранній. Вегетаційний період 272 – 278 днів. Висота рослин 95 – 99 см. Стійкий до вилягання (6 – 8 балів). Зимостійкість та посухостійкість висока (8 балів). Стійкість до основних хвороб (борошниста роса, бура іржа, фузаріозу, кореневих гнилей) висока – 9 балів.

Господарські властивості:
Сорт високопродуктивний, за рахунок високої кущистості і добре озерненого колосу. За даними держкомісії середня урожайність за роки випробувань по зоні Степу складала 71,4ц/га, Лісостепу – 71,7 ц/га. Відрізняється підвищеними показниками якості зерна. Вміст білку -12,7 – 13,4 %, клейковини 28,5 – 29,5 %, сила борошна 380 – 460 о. а., об’єм хліба 1400 – 1450 см³.

Агротехнічні вимоги:
Для одержання високої врожайності з добрими показниками якості зерна слід розміщувати по кращих попередниках та вирощувати за інтенсивною технологією. Висівати в оптимальні для кожної зони строки. Норма висіву 4 – 4,5 млн. схожих зерен на гектар.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

СОЯ, СОРТ — ДІОНА

Діона
Соя

Оригінатор:
Інститут землеробства південного регіону. Занесений до Державного Реєстру сортів рослин України і рекомендований для вирощування в усіх кліматичних зонах.

Морфологічна та біологічна характеристика:
Висота рослин 70-90см, закладання нижніх бобів 12-14 см. Кущ стиснутий компактний. Листя вузьке, темно-зелене. Забарвлення квіток біле. Опушення стебла і бобів біле. Насіння округло –овальне, жовте, рубчик насіння світлий з вічком. Забарвлення насіння світложовте. Сорт дуже скоростиглий (вегетаційний період 81-85 днів). Характеризується підвищеною адаптаційною здатністю до несприятливих умов вирощування. Надійний попередник для озимих культур.

Урожайні дані:
Урожайність зерна в умовах зрошення – 23-30 ц/га. В пожнивних посівах ( після озимого ячменя) – 18-25 ц/га. Максимальний урожай досягав 30 ц/га.

Якісні показники:
Маса 1000 насінин 150-175 г. В зерні міститься 37-40% білка і 19-23% олії.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ

ПШЕНИЦЯ, СОРТ — СМУГЛЯНКА

Смуглянка
Озима м'яка пшениця

Оригінатор:
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла УААН.
Занесений в Державний реєстр сортів рослин на 2004 рік для вирощування у поліській, лісостеповій та степовій зонах України.

Біологічні ознаки:
сорт короткостебловий, високоінтенсивного типу. Середньоранній, вегетаційний період 278-281 день. Високостійкий до вилягання, борошнистої роси та бурої листкової іржі, стікання, проростання та обсипання зерна. Стійкий до посухи. Зимостійкість перевищує середню. Різновидність - еритроспермум.

Якість зерна:
борошномельні та хлібопекарські властивості добрі й відмінні. Зерно сорту Смуглянка містить 13,0-14,4% білка, 28,9-35,80% сирої клейковини, сила борошна 328-343 а. о., об'єм хліба із 100 г борошна 1000-1100 мл, загальна оцінка хлібопекарських якостей 4,0-4,2 бала. Віднесений до сильних пшениць.

Господарські ознаки:
сорт для добрих господарів. На високому фоні мінерального живлення забезпечує рекордні врожаї. Смуглянка - перший сорт, що за всю історію державного сортовипробування сформував урожай в 114,1 ц/га (Вінницька область, 2002 р.) та 115,2 ц/га (Київська область, 2004 р.). За даними оригінатора (ІФРГ НАН України) у роки конкурсного випробування (2000-2004 рр.) середня урожайність сорту Смуглянка становила 96,5 ц/га, що на 21,2 ц/га перевищує врожайність національного стандарту. За 2 роки екологічного випробування в НДЦ «Південний» (о Новоселиця Ульяновського р-ну Кіровоградської області) урожай Смуглянки становив 102,3 ц/га, що перевищувало стандарт на 18,8 ц/га.

Урожай зерна в Державному сортовивченні у 71 сортодосліді становив 60,0-102,6; 108,8; 111,1; 112,1; 114,1; 115,2 ц/га. Суттєві прибавки урожаю сорту Смуглянка до національного стандарту - 5,4-55,4 ц/га - отримано у 96 сортодослідах, у т.ч. прибавки 10,7-55,4 ц/га у 74 сортодослідах 22 областей України, які охоплюють зони Степу, Лісостепу та Полісся (Одеська, Миколаївська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Вінницька, Київська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська).

Максимальні урожаї сорту Смуглянка отримано в екологічних випробуваннях у с. Новоселиця Ульяновського р-ну Кіровоградської області - 102,1 та 102,6 ц/га; Крижопільській державній сортовипробувальній станції (Вінницька область)- 114,1 ц/га; Маньківській державній сортовипробувальній станції (Черкаська область)- 108,8 ц/га; Запорізькому державному центрі експертизи сортів рослин - 112,1 ц/га; Дослідному сільськогосподарському виробництві (смт Глеваха Васильківського р-ну Київської області)-113,0 ц/га; Центрі сортознавства і сортовивчення Київської області - 101,1-115,2 ц/га. Перевищення урожайності сорту Смуглянка у зазначених пунктах над стандартом становило відповідно: 12,8; 24,9; 16,9; 55,4; 51,2; 23,9 та 13,0-27,1 ц/га.

У виробничих умовах 2002-2004 рр. високі врожаї отримані у низці господарств України: Київська область (Дослідне сільськогосподарське виробництво ІФРГ НАН України; Центр сортознавства і сортовивчення)- 84,4 та 88,0; 101,0 ц/га; Черкаська область (Маньківська державна сортовипробувальна станція)- 94,0 та 108,8 ц/га; Тернопільська область (Тернопільський держекспертцентр)- 85,8; 87,3; 94,6 ц/га; Кіровоградська область (НДЦ «Південний»)-87,4; 90,8; 102,1 ц/га.

Агротехнічні вимоги:
технологія вирощування звичайна як для сортів високоінтенсивного типу. Сорт потребує, добре реагує і витримує високі фони мінерального живлення, формуючи на них високі врожаї. Для забезпечення отримання високих урожаїв зерна необхідно проводити також захист рослин від шкідників та хвороб, особливо після викидання колосу, фунгіцидами типу фалькон чи фолікур.

З метою отримання високоякісного зерна необхідно проводити третє підживлення сухими азотовими туками чи позакореневе підживлення карбамідом N10-15 у фазі колосіння - молочна стиглість.

Норма висіву насіння 5,0-6,0 млн схожих зерен на 1 га залежно від зони вологозабезпечення. Сіяти в другій половині оптимальних строків.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ